Om Aker Gård

akergård1-1024x288

 Aker Gård på Sem i Tønsberg har i flere generasjoner vært knyttet til båter og skipsfart. Gården har i tillegg til dyrehold og jordbruk også hatt en betydelig gartneridrift. I dag brukes veksthusene til vinteropplag av fritidsbåter. Der det før ble pakket blomster blir det i dag pusset og reparert båter. Gården har flott beliggenhet med utsikt over Akersvannet.
akergård2

 Aker Gård sett fra Akersvannet

 

Eier av Aker Gård og båtopplagsvirksomheten er Carsten H. Foyn Bruun.
Familien Foyn Bruun har i flere generasjoner hatt tilknytning til skipsfart. Hvalfangstrederiet Pelagos fra Tønsberg har vært deleid av familien Foyn Bruun.
Linker til mer informasjon:
Om Aker Gård fra Sem og Slagen Bygdebok
Svend Foyn Bruun
Pelagos
FLK Pelagos
FLK Antarctic